EDILKAMIN, marktleider in de productie van pelletkachels, haarden, bekledingen, cv-haarden, cv-pelletkachels, houtkachels, combikachels, ketels, inbouwhout- en pellethaarden.

PRIVACY POLICY

Verwerking van persoonsgegevens Informatie aan Gebruikers Artikel 13 van EU-verordening 2016/679 (zogenaamde AVG)

Beste Gebruiker,

Edilkamin Spa respecteert en gelooft in de bescherming van de privacy als een belangrijke waarde van de activiteiten die zij uitvoert, daarom verstrekken we u overeenkomstig artikel 13 van de EU-verordening 2016/679 (de zogenaamde AVG) alle informatie die u kan helpen uw persoonsgegevens te beschermen die u aan ons verstrekt, evenals het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en dus degene die beslissingen neemt met betrekking tot de methoden en doeleinden van de verwerking is: Edilkamin S.p.a. Telefoonnummer +39 02/937621 Gecertificeerde mail pec@pec.edilkamin.com

DOELEINDEN EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld: naam, achternaam, fiscale code, btw-nummer, woonplaats, e-mailadres of PEC, telefoonnummers, enz.) worden verwerkt door Edilkamin Spa (Verwerkingsverantwoordelijke), met uw toestemming (artikel 7 AVG), voor de volgende doeleinden:
• garanderen dat u veilig op de website van Edilkamin Spa kunt navigeren en uw browse-ervaring verbeteren;
• de Algemene Contractvoorwaarden vervullen en uitvoeren die u hebt geaccepteerd toen u zich op de website registreerde: uw registratie op de website voltooien, u een gebruikersnaam en wachtwoord toewijzen, toegang verkrijgen tot uw persoonlijke pagina’s;
• u de mogelijkheid geven om uw Edilkamin-product te registreren en mogelijk te profiteren van eventuele extra garanties; • reageren op uw verzoek om assistentie bij de werking, het gebruik en het onderhoud van het Edilkamin-product dat u hebt gekocht of uw vragen beantwoorden over onze producten, diensten en promoties;
• marketingactiviteiten uit te voeren als u besluit zich aan te melden voor onze nieuwsbrief en, onder voorbehoud van uw toestemming voor profilering (wettelijke basis van de verwerking), zal Edilkamin uw persoonlijke gegevens verwerken om u commerciële en promotionele communicaties, evenals informatiemateriaal, op geautomatiseerde wijze te sturen ( e-mail, sms, telefoongesprekken), marktonderzoek te starten, enquêtes en vragenlijsten te beheren om de mate van klanttevredenheid met betrekking tot de ontvangen producten en assistentie te meten, u uit te nodigen om deel te nemen aan wedstrijden of evenementen, bijeenkomsten, conferenties en seminars die georganiseerd worden door Edilkamin. Indien u geen toestemming geeft of de gegevens die nodig zijn voor het betreffende doeleinde niet vrijgeeft, kunt u in ieder geval volledig gebruik blijven maken van alle diensten die door Edilkamin worden aangeboden, u ontvangt echter geen commerciële en promotionele communicaties over de producten van Edilkamin. U kunt uw aanmelding voor de nieuwsbrief op elk moment en zonder kosten intrekken en/of annuleren door een PEC e-mail te sturen naar pec@pec.edilkamin.com, of een e-mail naar mail@edilkamin.com.
• activiteiten die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van contracten zoals, maar niet beperkt tot, facturering - kredietbescherming - administratieve, beheers- en organisatorische diensten. Het verstrekken van gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is optioneel, maar een eventuele weigering om deze te verstrekken, maakt het onmogelijk om u op de website te registreren en de door Edilkamin Spa aangeboden diensten te gebruiken.

VERWERKINGSMETHODEN
Met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden zullen de gegevens zowel via IT- en/of elektronische middelen als op papier worden verwerkt en in ieder geval met toepassing van technische en organisatorische middelen en maatregelen die erop gericht zijn de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie te garanderen die worden voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens om de privacy van klanten te beschermen en een adequaat beveiligingsniveau te garanderen dat is ontworpen om verlies, ongeoorloofd en onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Wij informeren u dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of bij externe bedrijven die zogenaamde "hosting"-diensten aanbieden en die, indien nodig, zullen worden aangesteld als externe verwerkingsverantwoordelijken. De bedrijven die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden aangesteld als "Verwerkingsverantwoordelijken" of "Gegevensverwerkers" kunnen kennis krijgen van uw persoonsgegevens. Niettegenstaande het voorgaande, zullen uw persoonsgegevens op geen enkele manier openbaar worden gemaakt. De verwerking voorziet niet in de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of internationale organisaties.

BEWAARPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die worden verzameld voor de in de betreffende paragraaf vermelde doeleinden, worden verwerkt en bewaard zo lang als nodig is voor het vervullen van deze doeleinden en, voor civielrechtelijke doeleinden, niet langer dan 10 jaar. Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief of ermee heeft ingestemd om onze commerciële communicaties te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment en kosteloos een verzoek indienen om deze diensten te annuleren door een PEC e-mail te sturen naar pec@pec.edilkamin.com, of een e-mail naar mail@edilkamin.com. In dit geval worden uw gegevens alleen bewaard om andere door u gevraagde diensten te kunnen blijven leveren

UITOEFENBARE RECHTEN
Als mede-verwerkingsverantwoordelijke erkent de wet het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te controleren en eventueel de verwerking ervan te beperken. In het bijzonder, ongeacht het doeleinde van de verwerking en de rechtsgrond ervan, overeenkomstig art. 15-21 van EU-verordening 2016/679 (zogenaamde AVG) kan de belanghebbende de volgende rechten uitoefenen:
• recht op toegang tot de aan Edilkamin verstrekte gegevens;
• recht op rectificatie of Edilkamin te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen en/of te corrigeren;
• recht op verwijdering van gegevens als deze niet langer nodig zijn voor gebruik en/of bewaring voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt;
• recht op onderbreking en/of beperking van de verwerking, de belanghebbende kan verzoeken om tijdelijke opschorting van de gegevensverwerking of, indien nodig, om deze niet langer te bewaren dan de benodigde duur;
• recht om toestemming in te trekken, indien deze is gegeven. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken en in overeenstemming met artikel 13, lid 2, letter c, van EU-verordening 2016/679 (zogenaamde AVG) onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;
• recht op gegevensoverdraagbaarheid binnen de grenzen van de bepalingen van EU-verordening 2016/679 (de zogenaamde AVG), kan de belanghebbende een kopie ontvangen van de door hem verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat dat door een elektronisch apparaat kan worden geopend en verzoeken dat dergelijke gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
• recht op bezwaar.
• het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, in het bijzonder de garant voor de bescherming van persoonsgegevens (https://www.garanteprivacy.it). De rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek te sturen aan de verwerkingsverantwoordelijke, via PEC, zoals hierboven aangegeven.

UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid kan in de loop van de tijd worden bijgewerkt, daarom zal Edilkamin Spa de datum van de laatste update onderaan het beleid aangeven.