ΣΥΣΤΗΜΑ AIRKARE

ελτιώστε τον αέρα του σπιτιού Όλο το χρόνο!

Το airKare συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε, μέσω της διπλής δράσης του.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ EDILKAMIN
EDILKAMIN 3D LAB

Είσαι αρχιτέκτονας, designer ή μηχανικός σχεδιαστής?

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
Tally 8

6 kW

Tally 8 S

6 kW

Tally 8 Up

6 kW

Tally 8 Up S

6 kW

Firebox Deco

9 kW

Firebox Luce Plus

11 kW

Firebox Riga

10 kW

Blokk 70

Blokk 90

Forte Up2

19 kW

Screen Evo 100

15 kW

Screen Evo 80/2

12 kW

Status Up2

15 kW

Titano Up2

19 kW

Windo 100

Windo 120

Windo 70

Windo 90

Windo2 50

Windo2 75

12 kW

Windo2 95

15 kW

Windo3 50

12 kW

Windo3 85

12 kW

Flamma 14

24 kW

Acquatondo 22
Plus

23 kW

Acquatondo 22
Πρισματικό

23 kW

Acquatondo 29
Plus

28 kW

Acquatondo 29
Δύο όψεων

28 kW

Acquatondo 29
Πρισματικό

28 kW

H2Oceano 15

16 kW

H2Oceano 23

23 kW

H2Oceano 28

28 kW

ARIS UP PLUS
ΑΤΣΆΛΙ

8 kW

ARIS UP PLUS
ΚΕΡΑΜΙΚΌ

8 kW

ARIS UP PLUS
ΦΥΣΙΚΉ ΠΈΤΡΑ

8 kW

ARIS UP2
ΑΤΣΆΛΙ

8 kW

ARIS UP2
ΚΕΡΑΜΙΚΌ

8 kW

ARIS UP2
ΦΥΣΙΚΉ ΠΈΤΡΑ

8 kW

Bild

9 kW

Blade Up Ατσάλι

12 kW

new

Blade Up Φυσική πέτρα

12 kW

new

Cherie 11 Evo Ατσάλι

12 kW

new

Cherie 11 Evo Κεραμικά

12 kW

new

Cherie 11 Evo Φυσική πέτρα

12 kW

new

Cherie 9 Evo Ατσάλι

12 kW

new

Cherie 9 Evo Κεραμικά

12 kW

new

Cherie 9 Evo Φυσική πέτρα

12 kW

new

Evia2 Up

8 kW

new

Kira Evo

14 kW

new

Klik

8 kW

Lena Plus ατσάλι

Lena Plus φυσική πέτρα

Lena ατσάλι

Lena φυσική πέτρα

Lille 8

8 kW

Myrna

Myrna Plus

Myrna Q

Myrna Q Plus

Nara2

7 kW

Nara2 Plus

9 kW

Nara2 Plus Up

9 kW

new

Nara2 Up

7 kW

new

Slide2 7

5 kW

Vyda Evo

14 kW

new

Yana

Yana Plus

Bild
Air Tight C

9 kW

Celia Air Tight

Celia Air Tight C

Celia Air Tight C Magic

Celia Air Tight C Plus

Celia Air Tight Plus

Cherie 11 Evo Air Tight C Ατσάλι

12 kW

new

Cherie 11 Evo Air Tight C Κεραμικό

12 kW

new

Cherie 11 Evo Air Tight C Φυσική πέτρα

12 kW

new

Cherie 9 Air Tight C Ατσάλι

12 kW

new

Cherie 9 Evo Air Tight C Κεραμικό

12 kW

new

Cherie 9 Evo Air Tight C Φυσική πέτρα

12 kW

new

Dania Air Tight

Dania Air Tight C

Dania Air Tight C Plus

Dania Air Tight Plus

Rada
Air Tight C

12 kW

Vyda2 Air Tight

10 kW

Vyda2 Air Tight C

14 kW

Pellkamin 10 Evo Plus

8 kW

new

Pellkamin 8 Evo

8 kW

new

Pellkamin 12 Evo

12 kW

new

Pellkamin2 12

12 kW

Blade H 15 Ατσάλι

22 kW

new

Blade H 15 Κεραμικό

22 kW

new

Blade H 18
Blade H 22
ΑΤΣΆΛΙ

23 kW

Blade H 18
Blade H 22
ΚΕΡΑΜΙΚΉ

23 kW

CHERIE UP H
ΑΤΣΆΛΙ

16 kW

CHERIE UP H
ΚΕΡΑΜΙΚΉ

16 kW

CHERIE UP H
ΦΥΣΙΚΉ ΠΈΤΡΑ

16 kW

Kira H 18
Kira H 22

22 kW

Meg Più

30 kW

Milla H 12

13 kW

Milla H 15

13 kW

Myrna H 15

Vyda H 18
Vyda H 22

22 kW

Idropellbox

16 kW

Idropellbox 30

27 kW

Gora 22

Gora 26

Gora 29

Gora Slim

Laguna2 P18

34 kW

Laguna2 P24

34 kW

Laguna2 P29

34 kW