ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόκειται για μηχανισμούς σχεδιασμένους για την παραγωγή ζεστού νερού με την καύση ξύλου.

Το ζεστό νερό μεταφέρεται για να τροφοδοτήσει τα σώματα (υψηλές θερμοκρασίες) και ή την ενδοδαπέδιο θέρμανση (χαμηλές θερμοκρασίες) όλου του σπιτιού.

Οι σόμπες καλοριφέρ μπορούν να συνδιασθούν σε σύνθετες εγκαταστάσεις, με ηλιακούς συλλέκτες, επίτοιχους λέβητες αερίου ή πετρελαίου, puffer κτλ για την κατασκευή δικτύων θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας.
Με τη χρήση ειδικών kit, μπορούν να παράγουν και ζεστό νερό χρήσης για το μπάνιο ή τη κουζίνα, που μπορεί επίσης να συλλέγεται σε μπόιλερ και να είναι πάντα διαθέσιμο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Οι σόμπες καλοριφέρ ξύλου μπορούν να συνδεθούν σε υπάρχον δίκτυο θέρμανσης είτε με ανοιχτό είτε με κλειστό δοχείο διαστολής.

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά είδη kit για να διευκολύνουν κάθε είδους εγκατάσταση.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για τον τρόπο λειτουργίας καθενός μοντέλου συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν


1 = εισαγωγή πρωτογενούς αέρα

2 = εισαγωγή δευτερογενούς αέρα

3 = μοχλός ρύθμισης δευτερογενούς αέρα

4 = επιστροφή νερού από το δίκτυο θέρμανσης

5 = έξοδος νερού προς το δίκτυο θέρμανσης

6 = έξοδος καπνού για σύνδεση με την καμινάδα

7 = συλλέκτης στάχτης

8 = σερπαντίνα θερμικής εκτόνωσης με βαλβίδα ασφαλείας

9 = στόμιο σύνδεσης εξωτερικού αέρα απαραίτητος για την καύση