ΞΥΛΟ, ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ


Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το ξύλο σαν καύσμο για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Για να κάψει μια σόμπα το ξύλο αποτελεσματικά είναι απαραίτητο:
• να κρατάμε υψηλή την εσωτερική θερμοκρασία της εστίας
• να έχουμε αρκετό οξυγόνο για να τροφοδοτούμε τη φλόγα
• να εξαλείψουμε την υγρασία του ξύλου. Το ξύλο πρέπει να σπάσει πριν την αποθήκευση του για να χάσει την υγρασία του.ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

(1) θρεπτικές ουσίες
(2) στάχτη λίπασμα
(3) καύσιμο
(4) διοξείδιο του άνθρακα
(5) οξυγόνο