ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Πρόκειται για μηχανισμούς σχεδιασμένους για παραγωγή ζεστού αέρα με καύση ξύλου.

Στο μεσοδιάστημα μεταξύ εστίας και επένδυσης, κυκλοφορεί αέρας από το περιβάλλον, ή εξωτερικός, ο οποίος μπαίνοντας από τη βάση, ζεσταίνενται με την επαφή του με τα τοιχώματα και στη συνέχεια διαχέεται στο χώρο του δωματίου.

Η διάχυση στο χώρο μας γίνεται από τις ειδικές περσίδες στην πρόσοψη και, όταν υπάρχει πρόβλεψη, διαμέσω των αεραγωγών σε άλλα κοντινά δωμάτια.

Η διανομή του ζεστού αέρα μπορεί να γίνει είτε με φυσικό ελκυσμό είτε με τη βοήθεια βεντιλατέρ.
Στη δεύτερη περίπτωση προβλέπεται η χρήση μιας πλακέτας που θα αλλάζει την ταχύτητα του αέρα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του αέρα.

Η ποσότητα του αέρα καύσης, που μπορεί να είναι πρωτογενής, δευτερογενής (για τον καθαρισμό του τζαμιού) ή τριτογενής (δευτερεύουσα καύση) ρυθμίζεται με ειδικές θύρες.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Για τον τρόπο λειτουργίας καθενός μοντέλου συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν


1 = εισαγωγή πρωτογενούς αέρα καύσης και δευτερεύουσας καύσης

2 = μοχλός ρύθμισης πρωτογενούς αέρα καύσης

3 = αγωγός πρωτογενούς αέρα

4 = εισαγωγή δευτερογενούς αέρα και καθαρισμού τζαμιού

5 = εισαγωγή στο θάλαμο καύσης του αέρα δευτερεύουσας καύσης

6 = μεσοδιάστημα κυκλοφορίας αέρα θέρμανσης

7 = βεντιλατέρ διανομής ζεστού αέρα στο χώρο λειτουργίας

8 = περσίδα για την έξοδο ζεστού αέρα στο χώρο λειτουργίας

9 = στόμια για πιθανή δημιουργία αεραγωγών μεταφοράς ζεστού αέρα σε κοντινά δωμάτια

10 = σχάρα στάχτης

11 = δοχείο συλλογής στάχτης

12 = έξοδος καπνού για σύνδεση με καμινάδα