PRIVACY POLICY

Személyes adatok kezelése. A Felhasználók tájékoztatása az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 13. cikke alapján

Tisztelt Felhasználó!

Az Edilkamin Spa tiszteletben tartja a magánélet védelmét és tevékenysége alapvető értékének tekinti azt, ezért az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 13. cikke értelmében minden olyan információt biztosítunk, amely segít Önnek megvédeni a számunkra átadni kívánt személyes adatokat, valamint ellenőrizni azok kezelését.

ADATKEZELŐ:
A személyes adatok Adatkezelője, így az adatkezelés módjaival és céljaival kapcsolatos döntéseket hozó személy: Edilkamin S.p.a.; Telefonszám: 02/937621; Hitelesített elektronikus levél (PEC): pec@pec.edilkamin.com

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA:
Az Ön személyes adatait (például: név, vezetéknév, adószám, állandó lakóhely vagy tartózkodási hely, e-mail-cím vagy PEC-cím, telefonszámok stb.) az Edilkamin Spa (Adatkezelő) kezeli az Ön hozzájárulásával (GDPR 7. cikk), a következő célokra:
• annak garantálására, hogy Ön biztonságosan böngésszen az Edilkamin Spa webhelyén, és javítsa a böngészési élményt;
• applikáción keresztül történő regisztráció során az Általános Szerződési Feltételek elfogadásához : felhasználói nevet és jelszót kell létrehozni, hozzáférést biztosítani személyes fiókjához, valamint lehetővé tenni a jogosult szervizközpontok számára az Ön által vásárol tűzhelyről lévő adatokhoz való a távoli hozzáférést;
• lehetővé tegye Edilkamin termékének regisztrálását és esetleges további garanciák igénybevételét;
• távolról is nyomon követheti az Ön által vásárolt Edilkamin termék üzemeltetésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos segítségkérését, vagy akár válaszokat kaphat termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és promócióinkkal kapcsolatos kérdéseire;
• marketingtevékenységek: ha úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, és hozzájárul a profilalkotáshoz (az adatkezelés jogalapja), akkor az Edilkamin az Ön személyes adatait automatizált módon (e-mail, SMS, telefonhívások) kereskedelmi és promóciós közlemények, valamint információs anyagok küldésének, piackutatás indításának, felmérések és kérdőívek kezelésének céljából kezeli, hogy feltárja a termékekkel és a kapott segítséggel Pakapcsolatos vásárlói elégedettség mértékét, hogy meghívja Önt az Edilkamin szervezésében tartott nyereményversenyekre vagy rendezvényekre, találkozókra, konferenciákra és szemináriumokra. Amennyiben nem adja hozzájárulását, vagy nem adja meg nekünk a szóban forgó célhoz szükséges adatokat, minden esetben továbbra is teljes mértékben élvezheti az Edilkamin által kínált összes szolgáltatást, azonban nem kap kereskedelmi és promóciós kommunikációt az Edilkamin termékeiről. Mindenesetre felhívjuk figyelmét arra, hogy a hírlevélről bármikor és ingyenesen leiratkozhat, ha ír egy e-mailt a pec@pec.edilkamin.com PEC-címre (hitelesített elektronikus levél) vagy a mail@edilkamin.com e-mail-címre.
• szerződések megkötésével és/vagy végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek, mint például, de nem kizárólagosan, számlázás – hitelvédelem – adminisztratív, kezelési és szervezési szolgáltatások. Az adatok fent említett célokra történő megadása nem kötelező, de a szolgáltatás megtagadása lehetetlenné teszi a Webhelyen való regisztrációt és az Edilkamin Spa szolgáltatásainak igénybevételét.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA:
A fenti célokkal kapcsolatba az adatok kezelése informatikai és/vagy telematikai eszközökkel, valamint papíralapú eszközökkel történik, és minden esetben olyan technikai és szervezési eszközökkel és intézkedésekkel, amelyek célja a helyesség elvének érvényesülése, a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályok által előírt jogszerűség és átláthatóság az ügyfelek bizalmasságának védelme, és az adatok elvesztésének, jogellenes és helytelen felhasználásának, valamint a jogosulatlan hozzáférésének megelőzése érdekében megfelelő szintű biztonság garantálása. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az Adatkezelő székhelyén vagy az úgynevezett „tárhelyszolgáltatást” nyújtó harmadik félnél tároljuk, akiket szükség esetén külső adatfeldolgozóként jelölünk ki. Az Adatkezelő által időről időre kijelölt „Adatfeldolgozók” láthatják az Ön személyes adatait. A fentiek ellenére az Ön személyes adatait semmilyen módon nem terjesztjük. A kezelés nem vonja maga után az adatok EU-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezetekbe történő továbbítását.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA:
Az említett pontban megjelölt célból gyűjtött személyes adatokat addig kezeljük és tároljuk, ameddig e célok teljesítéséhez szükséges, polgári jogi célokból legkésőbb 10 évig. Ha feliratkozott a hírlevélre, vagy hozzájárult kereskedelmi tájékoztatásaink fogadásához, bármikor és ingyenesen kérheti ezen szolgáltatások törlését, ha e-mailt küld a pec@pec.edilkamin.com PEC-címre vagy a mail@edilkamin.com e-mail-címre. Ebben az esetben az Ön adatait csak az Ön által kért egyéb szolgáltatások nyújtása érdekében tároljuk

GYAKOROLHATÓ JOGOK:
Az adatok tulajdonostársaként a törvény elismeri a személyes adatai kezelésének ellenőrzéséhez és az adatkezelés esetleges korlátozásához való jogát. Különösen az adatkezelés céljától és annak jogalapjától függetlenül az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 15-21. cikkeinek értelmében az érintett az alábbi jogokkal élhet:
• az Edilkamin rendelkezésére bocsátott adatokhoz való hozzáférés joga;
• a helyesbítéshez való jog, vagy kérheti az Edilkamint, hogy frissítse, módosítsa és/vagy helyesbítse személyes adatait;
• az adatok törléséhez való jog, ha azok felhasználása és/vagy tárolása már nem szükséges azon célok eléréséhez, amelyekre gyűjtötték és kezelték őket;
• az adatkezelés megszakításához és/vagy korlátozásához való jog, az érintett kérheti az adatkezelés ideiglenes felfüggesztését, illetve szükség esetén a szükséges időt meghaladó tárolást;
• a hozzájárulás visszavonásának joga – amennyiben hozzájárulását adta – az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 13. cikk (2) bekezdés c) pontja értelmében bármikor visszavonható, a kezelés jogszerűségének sérelme nélkül;
• adathordozhatósághoz való jog az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) rendelkezéseinek keretein belül, az érintett másolatot kérhet az általa megadott adatokról strukturált, általánosan használt és elektronikus úton olvasható formátumban, és kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőhöz továbbítsák;
• tiltakozáshoz való jog;
• panasz benyújtásához való jog az adatvédelemért felelős felügyeleti hatósághoz, különösen a személyes adatok védelméért felelős hatósághoz (https://www.garanteprivacy.it). Gyakorolhatja jogait az Adatkezelőhöz intézett, PEC-en keresztül elküldött kérelem útján, a fentiekben pontosabban meghatározott módon.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSE:
Ez az adatvédelmi nyilatkozat idővel frissülhet, ezért az Edilkamin Spa feltünteti az utolsó frissítés dátumát a nyilatkozat alján.