Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ

Η Edilkamin έχει προβλέψει την πώληση και τη διανομή των προϊόντων αποκλειστικά μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ευνοώντας τη χρήση του δικτύου ως μέσο προώθησης και μάρκετινγκ.


Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Edilkamin έχουν επιλεγεί προσεκτικά και εκπαιδεύονται συνεχώς ώστε να προσφέρουν στον τελικό πελάτη μια ποιοτική και πλήρη υποστήριξη, τόσο κατά τη φάση της αγοράς όσο και κατά την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία.


Οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον να υποστηρίζουν τους πελάτες τους κατά την περίοδο της εγγύησης αλλά και μετά από αυτή.

Η Edilkamin δεν προβλέπει την πώληση των προϊόντων της μέσω καμίας ιστοσελίδας και αποτρέπει τους αντιπροσώπους της να προωθούν τα προϊόντα μέσω ίντερνετ και κυρίως εκτός της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Για μια συνειδητοποιημένη επιλογή αγοράς, η Edilkamin προσκαλεί τους καταναλωτές της να μην εμπιστεύονται όσους προσφέρουν τα προϊόντα μέσω ιντερνέτ σε εκπτωτικές τιμές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, κυρίως όταν πρόκειται για πωλητές των οποίων οι έδρες είναι μακριά από τον τόπο εγκατάστασης.