PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia určené pre ohrev vody prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.

Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou riadiacou jednotkou vybavenou špeciálnym softvérom pre dosiahnutie vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.

Ohriata teplá voda je odvádzaná do radiátorov (vysoká teplota) a/alebo do podlahového vykurovania (nízka teplota) v celom dome.

Teplovodné kachle môžu byť napojené do komplexných systémov spolu so solárnymi panelmi, nástennými plynovými kotlami, bojlermi atď. za účelom vytvorenia najmodernejších systémov vykurovania.

S využitím príslušných inštalačných súprav (kitov) sú schopné produkovať teplú úžitkovú vodu pre kúpeľne a kuchyne, ktorá môže byť v akumulačnej nádobe vždy k dispozícii v požadovanej teplote.

Teplovodné kachle na pelety môžu byť tiež pripojené k existujúcemu vykurovaciemu systému s otvorenou alebo uzavretou expanznou nádržou.
K dispozícii je veľké množstvo typov kitov pre uľahčenie rôznych inštalačných riešení.



SCHÉMA ČINNOSTI


Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

1 = zásobník na pelety

2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na horák

3 = motor, ktorý riadi činnosť šnekového podávača

4 = horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

5 = zapaľovací elektrický odpor

6 = odstredivý spalínový ventilátor

7 = predná mriežka pre rozptyl teplého vzduchu do miestnosti

8 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy prevádzky

9 = spoj externého prívodu vzduchu potrebného pre horenie

10 = spoj pre odvod spalín a pripojenie ku komínu

11 = trubkové výmenníky pre cirkuláciu a ohrev vody

12 = vstup teplej vody do vykurovacieho zariadenia

13 = výstup teplej vody z vykurovacieho zariadenia

14 = uzavretá expanzná nádrž