PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplej vody prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.


Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou kartou vybavenou špeciálnym softvérom za účelom dosiahnutia vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.


Teplá vyrobená voda je odvádzaná na zásobenie radiátorov (vysoká teplota) a/alebo panelov podlahového vykurovania (nízka teplota) celého domu.


Teplovodné krby môžu byť pričlenené ku kompozitným systémom, spolu so solárnymi panelmi, nástennými plynovými kotlami, puffermi atď. za účelom vytvorenia najmodernejších systémov vykurovania.


S využitím príslušných kitov sú schopné produkovať teplú úžitkovú vodu pre kúpeľne a kuchyne, ktorá môže byť nahromadená v príslušných bojleroch aby bola vždy k dispozícii v požadovanej teplote.


Teplovodné kotle na pelety môžu byť tiež pripojené k existujúcemu vykurovaciemu systému s otvorenou alebo uzavretou expanznou nádržou.


K dispozícii máme veľké množstvo typov kitov za účelom uľahčiť rôzne inštalačné riešenia.


SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.
1 = zásobník na skladovanie peliet s nakladacou komorou (16)2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na horák3 = motor, ktorý riadi činnosť šnekového podávača4 = horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet5 = zapaľovací elektrický odpor6 = odstredivý spalínový ventilátor7 = ventilátor na rozptyl teplého vzduchu8 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu9 = predná mriežka na rozptyl teplého vzduchu do miesta inštalácie10 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného na horenie11 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu12 = dvojkrídlové dvierka z keramického skla odolného voči tepelnému šoku až do 800°C13 = priestor s vodou obklopujúci ohnisko14 = uzáver ohniska s vyklápacími dvierkami pre uľahčenie prístupu k zadným aparátom (ľahšie čistenie a údržba)15 = vstavaný vodoinštalačný kit na zaistenie maximálnej bezpečnosti a uľahčenie inštalácie