PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre výrobu teplého vzduchu prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou riadiacou jednotkou vybavenou špeciálnym softvérom pre dosiahnutie vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.Ohriaty teplý vzduch je privádzaný do miesta inštalácie cez príslušné mriežky na prednej strane kachlí a v prípade potreby môže byť odvedený potrubím do susedných miestností.Hlavné fázy činnosti možno ovládať pomocou diaľkového ovládania; je tiež možné pripojiť zariadenia pre zapálenie kachlí na diaľku.

SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.


1 = zásobník na pelety

2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na horák

3 = motor, ktorý riadi činnosť šnekového podávača

4 = horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

5 = zapaľovací elektrický odpor

6 = odstredivý spalínový ventilátor

7 = spoj vývodu spalín a pripojenie ku komínu

8 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu

9 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného pre horenie

10 = výmenníkové rúry pre výrobu teplej vody

11 = predná mriežka pre rozptyl teplého vzduchu do miesta inštalácie

12 = spoj pre eventuálny rozvod teplého vzduchu do susedných miestností

13 = ventilátor pre rozptyl ohriateho vzduchu.