PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplého vzduchu prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.

Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou kartou vybavenou špeciálnym softvérom za účelom dosiahnutia vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.

Vyrobený teplý vzduch je privádzaný do miesta inštalácie cez príslušné mriežky na prednej strane kachlí a v prípade potreby môže byť odvedený potrubím do susedných miestností.

Hlavné fázy činnosti možno ovládať pomocou diaľkového ovládania; je tiež možné pripojiť k zariadeniu diaľkové zapaľovanie.


SCHÉMA ČINNOSTI


P Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.1 = zásobník na pelety

2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na ďalší podávač

3
= motor, ktorý riadi činnosť prvého šnekového podávača

4
= druhý šnekový podávač peliet z prvého podávača do ohniska

5
= motor, ktorý riadi činnosť druhého šnekového podávača

6
= horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

7
= zapaľovací elektrický odpor

8
= odstredivý spalínový ventilátor

9
= spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu

10
= ventilátor na rozptyl teplého vyrobeného vzduchu

11
= predná mriežka na rozptyl teplého vzduchu do miesta inštalácie

12 = dva spoje na eventuálny rozvod teplého vzduchu do susedných miestností

13
= spoj pre externý prívod vzduchu potrebného na horenie

14
= synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu