PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplej vody prostredníctvom automatického spaľovania drevených peliet.
Všetky fázy činnosti sú ovládané elektronickou kartou vybavenou špeciálnym softvérom za účelom dosiahnutia vysokej účinnosti a nízkych emisií za podmienok maximálnej bezpečnosti.

Teplá vyrobená voda je odvádzaná na zásobenie radiátorov (vysoká teplota) a/alebo panelov podlahového vykurovania (nízka teplota) celého domu.

Kotle môžu byť pričlenené ku kompozitným systémom, spolu so solárnymi panelmi, nástennými plynovými kotlami, puffermi atď. za účelom vytvorenia najmodernejších systémov vykurovania.

S využitím príslušných kitov sú schopné produkovať teplú úžitkovú vodu pre kúpeľne a kuchyne, ktorá môže byť nahromadená v príslušných bojleroch aby bola vždy k dispozícii v požadovanej teplote.
V najmodernejších modeloch sú použité systémy automatického čistenia horáka a komprimácie popola aby sme dosiahli dlhú nepretržitú dobu prevádzky bez zásahov spojených s čistením.

Kotle na pelety môžu byť tiež pripojené k existujúcemu vykurovaciemu systému s otvorenou alebo uzavretou expanznou nádržou.

Pre dosiahnutie samostatnej prevádzky bez zásahov za účelom dopravy peliet sú kotle spôsobilé na použitie automatických dopravovacích systémov (mechanických aj pneumatických). Tieto systémy umožňujú použitie doplnkových zásobníkov s veľkou kapacitou z ocele, pletiva, muriva, atď ...SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku.

1 = zásobník na pelety

2 = šnekový podávač peliet zo zásobníka na horák

3 = motor, ktorý riadi činnosť šnekového podávača

4 = horák, v ktorom dochádza k spaľovaniu peliet

5 = zapaľovací elektrický odpor

6 = odstredivý spalínový ventilátor

7 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu

8 = uzavretá expanzná nádrž

9 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy chodu

10 = výmenníkové rúry pre ohrev teplej vody

11 = turbulátory na čistenie výmenníkových rúr

12 = tepelná izolácia dvierok a stien ohniska

13 = vodoinštalačný kit s obehovým čerpadlom, poistným ventilom a uzavretou expanznou nádržou

14 = spoj pre externý prívod vzduchu potrebného na horenie