PELETY, PRAKTICKÉ A VYSOKO ÚČINNÉ PALIVO

Pelety sú vyrobené z drevených pilín a hoblín lisovaných špeciálnymi strojmi do malých valčekov, ktoré môžu mať dĺžku 1,5-2 cm a priemer 6 mm. Vďaka svojej kompaktnosti dosahuje toto palivo vysokú výhrevnosť (p.c.i. 4,000-4,500 kcal / kg).

Pelety sa vyznačujú nízkou vlhkosťou (menej ako 12%), vysokou hustotou a taktiež pravidelnosťou materiálu. Kritériom pre výrobu je použitie čistého dreva, ktoré nie je upravované žieravinami, lepidlami alebo lakmi, jedná sa teda o ekologický produkt.

Drevené pelety sú palivom s veľmi pohodlným používaním, pretože umožňujú autonómiu spaľovania aj po dobu niekoľkých dní. Autonómia je elektronicky monitorovaná moderným synoptickým panelom, ktorý riadi prevádzkový režim tak, že ho rozdelí do rôznych časových úsekov dňa a do rôznych dní v týždni, podľa potrieb a požiadaviek.

Je to riešenie, ktoré zaručuje riadenie vykurovania skutočne v súlade s pohodlím a komfortom, aby ste sa mohli vracať domov do príjemného prostredia.