KONTAKT

Pre ďalšie informácie o produktoch spoločnosti Edilkamin prosím vyplňte nasledujúci formulár:

Meno *

Priezvisko *

Povolanie *

Spoločnost *

Právna forma *

Ulica a číslo popisné *

Mesto *

PSČ *

Kraj *

Štát *

Telefón

FAX

Email *

Správa *

* Povinné zadať

Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov spoločnosti Edilkamin a.s. za účelom použitia pri komunikácii, ktorá sa týka jej produktov a služieb.
Získané osobné údaje nemožno poskytnúť tretím stranám a ich spracovanie bude vykonané v súlade so zákonom č. Article 13 of EU Regulation 2016/679 (GDPR) Zb. o ochrane osobných údajov.
O zmenu alebo vymazanie týchto údajov môže byť kedykoľvek požiadané e-mailom na info@sk.edilkamin.com

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom na info@sk.edilkamin.com

Pre zaslanie životopisu použijte e-mailovú adresu cv@edilkamin.com