FOTOGRAFIE VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ

Po vplnení formulára a akceptovaní Pravidiel, obdržíte prostredníctvom e-mailu odkaz na stiahnutie fotografií vo vysokom rozlíšení.

Meno *

Priezvisko *

Povolanie

Spoločnost *

Právna forma

Ulica a číslo popisné

Mesto

PSČ

Kraj

Štát *

Telefón

FAX

Email *

Správa *

* Povinné zadať

Čítal som tieto Pravidlá

Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov spoločnosti Edilkamin a.s. za účelom použitia pri komunikácii, ktorá sa týka jej produktov a služieb.
Získané osobné údaje nemožno poskytnúť tretím stranám a ich spracovanie bude vykonané v súlade so zákonom č. Article 13 of EU Regulation 2016/679 (GDPR) Zb. o ochrane osobných údajov.

O zmenu alebo vymazanie týchto údajov môže byť kedykoľvek požiadané e-mailom na info@sk.edilkamin.com