Rozhodnite sa pre inováciu vo forme dvojitého automatického čistenia
Inovačný systém EKleaner automaticky vykonáva dvojité čistenie, a to ohniska aj turbolátorov.

Pre praktickejšie vykurovanie a účinnejšie spaľovanie.

EKleaner automaticky vykonáva každodenné čistenie ohniska a turbolátorov tepelnej výmeny bez potreby vypnutia výrobku.

Elektroprevodovka (1) automaticky uvádza do pohybu tyč, ktorá sa nachádza pod ohniskom (2). Tyč zas pohybuje turbolátormi, ktoré čistia spalinové rúrky (3) a uvádza do pohybu systém čistenia ohniska (4), ktorý udržiava voľné otvory pre priechod vzduchu. Výsledkom je vždy účinné spaľovanie.


EKleaner is included on the pellet burning thermo stoves (check based on the individual models).

*Patented