NOWE TECHNOLOGIE EDILKAMINSystemy Leonardo odpowiadają za automatyczną kontrolę procesu spalania peletu.

jak to działa

3C System: Innowacyjny palnik ceramiczny z katalizatorem, który zwiększa temperaturę spalania zapewniając wysoką sprawność urządzenia oraz istotnie redukując emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

jak to działa

WiFire and appFire, the Edilkamin applications to manage all the basic functions of a pellet-burning product with smartphone or tablet, wherever you are.

jak to działa

e-Brusher:System czyszczenia paleniska z nalotów powstających podczas spalania peletu.

jak to działa

S.C.P. (Sistema Combustione Pulita - System Czystego Spalania):, IPołączenie innowacyjnego sposobu dystrybucji powietrza do spalania i dopalania.

jak to działa

EKleaner Wybierz innowację podwójnego automatycznego czyszczenia.

jak to działa