DRIFTSPRINCIP OG VEJLEDENDE EGENSKABER

Vedrører apparater konstrueret til produktion af varmt vand gennem den automatiske forbrænding af træpiller.

Alle driftsfaserne styres af et elektronisk kort, der er udstyret med speciel software, med henblik på at opnå anden effektivitet og lave emissioner med hensyn til maksimal sikkerhed.

Det varme vand, der produceres, føres hen til og forsyner radiatorerne (høj temperatur) og eller gulvvarmepanelerne (lav temperatur) for hele huset.

Brændeovnene kan integreres i sammensatte systemer, med solpaneler, mindre gasfyr, puffer osv. for at opnå et varmeanlæg af nyeste generation.

Med brug af specielle sæt er de også i stand til at producere sanitært varmt vand til badeværelser og køkkenet, som kan akkumuleres i særlige kedler, så det altid er til rådighed ved den ønskede temperatur.

Pilleovnene kan også forbindes til det eksisterende varmeanlæg både med åben eller lukket ekspansionsbeholder. Der findes mange typer af sæt til at lette de forskellige installationsløsninger.VEJLEDENDE DRIFTSSKEMA


For specifikke skemaer for af enkelte modeller henvises der til databladet, som ledsager produktet.

1 = pillebeholder med påfyldningslåge på toppen

2 = fødesnegl til transport af pillerne fra beholderen til brændekammeret

3 = gearmotor, der styrer fødesneglens drift

4 = smeltedigel, hvor forbrændingen af pillerne finder sted

5 = elektrisk modstand til aktiveringen af forbrændingen af pillerne

6 = centrifugal ventilator til udsugning af røg

7 = frontgitter til den eventuelle tilførsel af den varme luft i installationsmiljøet

8 = synoptisk panel til styring og visning af alle driftsfaserne

9 = munding til tilslutning af det udvendige luftudtag, der er nødvendigt for forbrændingen

10 = røgudgangens munding for tilslutning til skorstenen

11 = rørbundter for cirkulation og opvarmning af vand

12 = vandtilførsel til varmeanlægget

13 = returløb af vand fra varmeanlægget

14 = lukket ekspansionsbeholder