DRIFTSPRINCIP OG VEJLEDENDE EGENSKABER


Vedrører apparater konstrueret til produktion af varmt vand gennem den automatiske forbrænding af træpiller.


Alle driftsfaserne styres af et elektronisk kort, der er udstyret med speciel software, med henblik på at opnå anden effektivitet og lave emissioner med hensyn til maksimal sikkerhed.


Det varme vand, der produceres, føres hen til og forsyner radiatorerne (høj temperatur) og eller gulvvarmepanelerne (lav temperatur) for hele huset.


Varmefyr kan integreres i sammensatte systemer, med solpaneler, mindre gasfyr, puffer osv. for at opnå et varmeanlæg af nyeste generation.


Med brug af specielle sæt er de også i stand til at producere sanitært varmt vand til badeværelser og køkkenet, som kan akkumuleres i særlige kedler, så det altid er til rådighed ved den ønskede temperatur.


Pillevarmefyr kan også tilsluttes det eksisterende varmeanlæg både med åben eller lukket ekspansionsbeholder.


Der findes mange typer af sæt til at lette de forskellige installationsløsninger.VEJLEDENDE DRIFTSSKEMA


For specifikke skemaer for af enkelte modeller henvises der til databladet, som ledsager produktet.
1 = pilleopbevaringsbeholder med påfyldningsskuffe (16)2 = fødesnegl til transport af pillerne fra beholderen til brændekammeret3 = gearmotor, der styrer fødesneglens drift4 = smeltedigel, hvor forbrændingen af pillerne finder sted5 = elektrisk modstand til udløsningen af forbrændingen af pillerne6 = centrifugal ventilator til udsugning af røg7 = ventilator til fordeling af den producerede varme luft8 = røgudgangens munding for tilslutning til skorstenen9 = frontgitter til fordeling af den varme luft i installationsmiljøet10 = munding til det udvendige luftudtag, der er nødvendigt for forbrændingen11 = synoptisk panel til styring og visning af alle driftsfaserne12 = dobbelt overlappende låger i keramisk glas, der er resistent over for termisk chok på 800°C.13 = hulrum, der omslutter brændekammeret, til at indeholde vand14 = blokering af brændekammer, der kan åbnes med låge, for at lette adgangen til enhederne bagved (for at lette rengøring og vedligeholdelse)15 = indbygget hydraulisk sæt til at sikre maksimal sikkerhed og lette installationen