PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplé vody prostřednictvím automatického spalování dřevěných pelet.

Všechny fáze činnosti jsou ovládány elektronickou deskou vybavenou speciálním softwarem pro dosažení vysoké účinnosti a nízkých emisí za podmínek maximální bezpečnosti.

Ohřátá voda je odváděna do radiátorů (vysoká teplota) a/nebo do podlahového vytápění (nízká teplota) v celém domě.

Teplovodní kamna mohou být napojeny do komplexních systémům spolu se solárními panely, nástěnnými plynovými kotly, bojlery atd. za účelem vytvoření nejmodernějších systémů vytápění.

S využitím příslušných topenářských sad (kitů) jsou schopny produkovat teplou užitkovou vodu pro koupelny a kuchyně, která může být v akumulační nádobě vždy k dispozici v požadované teplotě.

Teplovodní kamna na pelety mohou být také připojeny ke stávajícímu topnému systému s otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobou. K dispozici je velké množství typů kitů za účelem usnadnit různá instalační řešení.FUNKČNÍ SCHÉMA


Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.1 = zásobník na pelety s přikládáním z vrchu

2 = šnekový podavač pelet ze zásobníku k hořáku

3 = motor s převodovkou, který řídí činnost šnekového podavače

4 = hořák, ve kterém dochází ke spalování pelet

5 = zapalovací elektrický odpor

6 = odstředivý spalinový ventilátor

7 = přední mřížka pro rozptyl teplého vzduchu do místnosti

8 = synoptický panel, ktorý riadi a zobrazuje všetky fázy prevádzky

9 = spoj pro externí přívod vzduchu potřebného k hoření

10 = spoj pro vývod spalin a připojení ke komínu

11 = trubkové výměníky pro cirkulaci a ohřev vody

12 = vstup teplé vody do topného zařízení

13 = výstup teplé vody z topného zařízení

14 = uzavřená expanzní nádoba