PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplého vzduchu prostřednictvím automatického spalování dřevěných pelet.Všechny fázi činnosti jsou ovládány elektronickou deskou vybavenou speciálním softwarem pro dosažení vysoké účinnosti a nízkých emisí za podmínek maximální bezpečnosti.Ohřátý teplý vzduch je přiváděn do místnosti, kde jsou kamna instalována, přes příslušné mřížky na přední straně kamen a v případě potřeby může být odveden potrubím do sousedních místností.Hlavní fáze činnosti lze ovládat pomocí dálkového ovládání; je také možné připojit zařízení pro zažehnutí kamen na dálku.FUNKČNÍ SCHÉMA


Konkrétní schémata jednotlivých modelů naleznete v technickém listu přiloženém k výrobku.1 = zásobník na pelety s přikládáním z vrchu

2 = šnekový podavač pelet ze zásobníku na hořák

3 = motor s elektropřevodovkou, který řídí činnost šnekového podavače

4 = hořák, ve kterém dochází ke spalování pelet

5 = zapalovací elektrický odpor

6 = odstředivý spalinový ventilátor

7 = spoj pro vývod spalin a připojení ke komínu

8 = synoptický panel, který řídí a zobrazuje všechny fáze provozu

9 = spoj pro externí přívod vzduchu potřebného k hoření

10 = teplovzdušné výměníky

11 = přední mřížka pro rozptyl teplého vzduchu do místnosti

12 = spoj pro eventuální rozvod teplého vzduchu do sousedních místností

13 = ventilátor pro rozptyl ohřátého vzduchu