KOTEL NA VÍCE DRUHŮ PALIVA


Kotel na více druhů paliva. Spaluje pelety nebo zrnité paliva (např. olivové nebo třešňové pecky, skořápky mandlí nebo lískových ořechů).


Kotel ohřívá vodu pro topné systémy využívající radiátorů (vysoká teplota) a/nebo podlahového vytápění (nízká teplota) a může být napojen k solárním panelům a/nebo plynovému kotlu.