INFORMACJE PRZYDATNE W INSTALACJI KOMINKÓWKrociec odprowadzenia spalin ma przekrój okrągły, pozwala on na zastosowanie większości dostępnych na rynku przewodów ze stali kwasoodpornej.( zalecamy użycie rur sztywnych jednowarstwowych lub sztywnych dwuwarstwowych z izolacją).

Jeśli nie ma możliwości pionowego wpięcia się do przewodu kominowego połączenie należy wykonać w ten sposób, by nie dławić przekroju ani nie wykonywać kolan powyżej 45°.

W przypadku kominów starych lub o zbyt dużym przekroju należy zastosować wkład kominowy ze stali kwasoodpornej o odpowiednim przekroju i izolacji.

Zewnętrzne przewody kominowe należy wykonywać ze stali kwasoodpornej, podwójnych ściankach i z izolacją.

Parametry techniczne komina, w tym odporność mechaniczna, izolacja, szczelność i odporność na temperaturę co najmniej 450°C wynikają z obowiązujących przepisów, których należy bezwzględnie przestrzegać.przyłączenie do komina w ścianę do istniejącego pionowego przewodu

przyłączenie do komina w ścianę do przewodu o osi przesuniętej w stosunku do kominka

przyłącze przez sufit do pionowego przewodu kominowego

przyłączenie przez sufit do przewodu o osi przesuniętej