ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

Life

Όριο από μάρμαρο wenge, στήλες από βαμμένο ατσάλι, υπόβαθρο από λευκό υλικό stonelite.

τεχνικά στοιχεία min/max
πλάτος cm 122
βάθος cm 85
ύψος cm 94

Διαστάσεις ανάλογες του μεγέθους της εστίας

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Air λευκή
Arabesque
Arabesque τιγρέ
Bix box 100
Bix box 62
Bix box ατσάλι
Bix box ατσάλι - δάπεδο
Door
Dromond - Darwin λευκό τεχνητό μάρμαρο
Dromond 45 λευκό τεχνητό μάρμαρο
Dromond 45 μαύρο τεχνητό μάρμαρο
Dromond 76/90 μαύρο τεχνητό μάρμαρο
Easy
Fair
Grey Up
High Tech ατσάλι
Incas
Laser
Mexico / Pampas
Nice
Sahara / Sidney
Sahara 100
Silver / Hollywood
Smile
Square λευκό τζάμι
Square μάρμαρο
Sweet
Well
White

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣ
Επιλέξτε μεταξύ των προτάσεων εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Windo2 75
Titano Plus
Windo2 95