PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplé vody prostřednictvím spalování dřeva.

Ohřátá voda je odváděna do radiátorů (vysoká teplota) a/nebo do podlahového vytápění (nízká teplota) v celém domě.

Teplovodní kamna mohou být napojeny do komplexních systémům spolu se solárními panely, nástěnnými plynovými kotly, bojlery atd. za účelem vytvoření nejmodernějších systémů vytápění.

S využitím příslušných topenářských sad (kitů) jsou schopny produkovat teplou užitkovou vodu pro koupelny a kuchyně, která může být v akumulační nádobě vždy k dispozici v požadované teplotě.

Teplovodní kamna na dřevo mohou být také připojeny ke stávajícímu topnému systému s otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobou.

K dispozici je velké množství typů kitů za účelem usnadnit různá instalační řešení.FUNKČNÍ SCHÉMA

Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.

1 = přívod primárního spalovacího vzduchu

2 = prívod sekundárneho spaľovacieho vzduchu

3 = ovládání regulace sekundárního spalovacího vzduchu

4 = výstup teplé vody z topného zařízení

5 = vstup teplé vody do topného zařízení

6 = spoj pro vývod spalin a připojení ke komínu

7 = popelník

8 = chladící smyčka s pojistným ventilem

9 = spoj pro externí přívod vzduchu potřebného k hoření